Autorská práva


Autorská práva

Firma Jaroslav Macenauer, Ing. - AKVARIUM si vyhrazuje autorská práva na celý obsah těchto stránek, a to jak na design, text, software, technické náčrty, konfigurace, grafiku či uspořádání. Obsah těchto stránek se nesmí pozměňovat, kopírovat, šířit, reprodukovat, znovu publikovat, zobrazovat, zasílat, stahovat, přenášet, nesmí být součástí jiných materiálů, nesmí se prodávat v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, ať již v celku nebo po částech. Dále není dovoleno vyjímat, shromažďovat nebo sbírat elektronickými prostředky nebo jiným způsobem žádná data nebo datová pole z těchto stránek bez výslovného souhlasu firmy Jaroslav Macenauer, Ing. – AKVARIUM či jiných uvedených autorů.

Všechny nadpisy stran, grafika, emblémy, ikony a texty jsou naší obchodní úpravou. Nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány v celku ani po částech. Registrované obchodní známky, jména produktů a názvy společností nebo loga zobrazená na těchto stránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Veškerý software, včetně všech prvků, které software generuje, kódu a dat spojených se softwarem, jež jsou použity nebo jsou dostupné na těchto stránkách, lze používat výlučně k přístupu k těmto stránkám. Lze je rovněž použít pro účely, jež jsou výslovně uvedeny na těchto stránkách za předpokladu, že takové užití nevystavuje firmu Jaroslav Macenauer, Ing. - AKVARIUM konkurenci nebo jí nepůsobí újmu.

Chování uživatelů stránek

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Odpovědnost a právní příslušnost

Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, je na vlastní riziko uživatele. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považovány za oddělitelné od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

 

 

 

© Copyright 2001 - 2010 Ing. Jaroslav Macenauer ml. Všechna práva vyhrazena | Email | Osobní údaje | Autorství |