EHFI SUBSTRAT

PRODUKT FIRMY EHEIM FILTRAČNÍ MÉDIUM NEJVYŠŠÍ KVALITY.

Tento informační materiál vznikl na základě řady dotazů mnoha akvaristů na charakter této filtrační hmoty, na jeho skutečné složení a jeho nejvhodnější využití. Byli jsme také informováni o mnoha názorech k této problematice, která se živelně vyvíjela na některých internetových stránkách. Mnoho těchto názorů je zcela chybných a vychází jednak z neznalosti daného materiálu, jednak z neznalosti chemicko-inženýrských základů filtrační technologie. Nehodláme se podílet na nějakých dohadech, názorech, spekulacích a proto chceme svoje poznatky předložit všem akvaristům (i profesionálním) v podobě konkrétních faktických údajů, které vycházejí z dostupných informací získaných přímo od firmy EHEIM, kterou zastupujeme na českém trhu.

Základním výchozím materiálem pro výrobu EHFISUBSTRÁTu je vybraný a odzkoušený typ oxidu křemičitého s konstantními fyzikálními i chemickými parametry. Při daných konstantních podmínkách je daný oxid křemičitý podroben za vysoké teploty procesu sintrování. Při tomto procesu vznikne více či méně porézní struktura s vysokým specifickým povrchem, která je velmi výhodná pro bakteriální osídlení. Specifický povrch dosahuje hodnoty 450 m2 na objem jednoho litru materiálu. Velikost pórů se pohybuje v rozsahu 1 — 100. Bakterie Nitrosomonas a Nitrobacter dosahují velikosti mezi 1,2 — 1,8 µn a proto mohou snadno kolonizovat takovou příhodnou porézní strukturu EHFISUBSTRÁTu.

Materiál je dodáván ve velmi vhodném zrnění cca 8 mm, což znemožňuje nečistotám v podobě suspenze uzavírat a snižovat propustnost filtrační hmoty efektem povrchové vrstvy. Filtrace probíhá také v objemu náplně a tím se silně omezuje potřeba častého čištění filtračního materiálu. To má také velký pozitivní vliv na usídlené baktérie, jejichž kolonie jsou pří každém čištěni více či méně poškozovány. EHFISUBSTRAT je tedy filtrační hmota, která dokonale zabezpečuje bakteriální filtraci v akváriích. Výsledkem je odbourávání organických nečistot nejen suspenzní povahy, ale především látek rozpustných ve vodě močovina, atd.). V tom je největší přínos této vynikající filtrační náplně. Velmi rychle se pozná, že s touto filtrační náplní se ušetří mnoho práce a času, protože se významně prodlouží intervaly čištění filtru. Po otevření filtru se obvykle zjistí, že uvnitř není obvyklých nečistot a tudíž není co čistit. Věříme, že tyto skutečnosti může potvrdit řada spokojených akvaristů.

Závěrem poznámku: Jelikož podstatou EHFISUBSTRÁTu je ve vodě nerozpustný oxid křemičitý, nemůže v žádném případě tento materiál ovlivnit nebo jakkoliv změnit hodnoty pH a celkovou tvrdost vody. Dokonce to není ani „bílá čedičová drť“, která má nulový vliv na biologii vody v akváriu, jak se k pobavení mnohých vyjádřil jeden „EXPERT“, jenž tak opravdu osvědčil své znalosti z akvaristické techniky.

Příloha - Rastrová fotografie EHFISUBSTRÁTU z elektronového mikroskopu při zvětšení 500x.

 

 • Balení  Ehfi SUBSTRAT:

  Objem                  Objednací číslo 
     1 l                         2509051
     2 l                         2509100
     5 l                         2509751

   

 

.