Eheim technika - pro zdravý růst rostlin

CO2-System: pH co2-ntrol

Řízené dávkování CO2 podporuje růst rostlin při současném využívání přítomných hnojiv. Musíme však mít na paměti, že předávkování na více než 40 mg/l CO2 může být pro ryby škodlivé. Proto je nezbytné nasazení vhodného dávkovacího zařízení, které kontroluje obsah CO2 ve vodě.

Eheim pH co2ntrol je systém spojující exaktní regulaci s komfortní obsluhou a měřením hodnoty pH.

Souprava se skládá ze standardní tlakové lahve, tlakového regulačního ventilu, tlakoměru, reaktoru a zařízení pro dlouhodobé testování obsahu CO2.

Celé zařízení je možno doplnit regulací pH pomocí řídícího modulu s elektrodou a nezbytnou síťovou zástrčkou.

Mimoto je systém možno vybavit modulárním provedením pro akvária Eheim professionel. Komponenty CO2-reaktor a CO2-dlouhodobý test se dodávají i jednotlivě.

Automatické přihnojování

Akvarijní rostliny nejsou vyživovány pouze svými kořeny, ale významnou roli mají listy, které čerpají živiny přímo z vody. K nejdůležitějším živinám náleží železo a minerální látky.

Doporučujeme Vám přidávat pravidelně do akvarijní vody hnojivo AQUA FLUID 7 koncentrát k odstranění nedostatku těch nezbytných látek, které jsou pro rostliny obtížně dostupné či vůbec nedostupné přímo z akvarijního půdního substrátu. Je velmi důležité dodávat potřebné množství těchto látek denně, a to v závislosti na velikosti akvária.

Automatický dávkovač kapalného hnojiva Eheim 3585 plní spolehlivě svoji úlohu. Naprogramované potřebné množství hnojiva je exaktně dávkováno v požadovaném čase. Denní dávkování splňuje podmínky pro zajištění zdravého a bujného růstu všech akvarijních rostlin. Automatický dávkovač kapalného hnojiva je třeba plnit AQUA FLUID 7 koncentrátem, který splňuje všechny požadavky na živiny.